26 september 2022

Löpande inventering

Våndas ni inför den krävande årliga inventeringen? Då kanske löpande inventering är något för er. 

Lagersaldon är grunden för att leveranser till kund ska kunna ske vid avtalad tidpunkt och med korrekt antal. Även beställning och hemtagning av material från leverantör kräver att lagersaldon är tillförlitliga. 

Löpande inventering är ett verktyg för att hitta felaktiga lagersaldon och är en hjälp att härleda orsaken. Avvikelsen kan sedan åtgärdas och utmynna i förhöjd kvalitet och effektivitet i hela organisationen. 

 

Agenda

Mobila lösningar
Inventeringsunderlag
Snabbinventering
Uppföljning

 

När?

Måndag 24 januari

14.30-15.00

 

Via Teams