31 oktober 2022

Behovsanalys & Materialförsörjning

Få hjälp av Pyramids beslutsunderlag för inköp av varor och material samt tillverkning av produkter.

I detta webbinarie får ni en genomgång av vilka verktyg som finns i Pyramid för att hantera att ni har rätt beställnings och lagernivåer.

 

 

När?

Måndag 31 Oktober

14.30-15.00

 

Via Teams